10/1/12

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ Υ/Β ΑΛΙΕΙΑΣ "ΑΛΚΥΟΝΗ 2012"

Ανακοινώθηκε από το  Διοικητικό Συμβούλιο του Γλαύκου ο κανονισμός αγώνα υποβρύχιας αλιείας ''ΑΛΚΥΟΝΗ 2012''
ΑΡΘΡΟ 1
Προκήρυξη
Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 12/02/2012, και θα είναι ανοιχτών συμμετοχών για ομάδες των δύο αθλητών αποτελούμενες από Έλληνες ή/και αλλοδαπούς αθλητές ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών. Το υποβρύχιο ψάρεμα θα γίνεται με ελεύθερη κατάδυση και με την χρήση ψαροτούφεκου. Σε περίπτωση αναβολής του αγώνα θα διεξαχθεί στις 19/02/12. Αγωνιζόμενοι οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή και συνεπώς καταβάλλει το παράβολο συμμετοχής, διατηρούν προτεραιότητα έναντι νέων συμμετοχών. Το παράβολο συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του ΓΛΑΥΚΟΥ σε περίπτωση που ο αγωνιζόμενος δεν μπορέσει να συμμετάσχει τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 2
Τράπεζα Αγώνα
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε θαλάσσιο τμήμα που  θα οριοθετείται στα άκρα και ενδιάμεσα με κίτρινες και κόκκινες σημαδούρες. Ο Γλαύκος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα όρια της τράπεζας του αγώνα για έκτακτους λόγους, μέσα στα πλαίσια της γεωγραφικής περιοχής για την οποία έχει ληφθεί άδεια από την αρμόδια Νομαρχία. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 19/2/12.
Ομάδα ή αθλητής που θα εντοπιστεί να αλιεύει εντός των ορίων της τράπεζας από την ανακοίνωσή της και μετά, ή να φέρει ψαροτούφεκα μέσα στο νερό, ή να χρησιμοποιεί κάθε είδους αναπνευστική συσκευή, ή ηλεκτρικά scooter βυθού, θα αποκλειστεί από τον αγώνα.
   Η Επιτροπή Αγώνα θα εποπτεύει την τράπεζα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του με σκάφη εποπτείας. Η τράπεζα θα είναι χωρισμένη σε ισομερείς τομείς από την Επιτροπή Αγώνα. Στα ενδιάμεσα όρια της τράπεζας, θα υπάρχουν σημαδούρες, έτσι ώστε οι αθλητές να μπορούν να υπολογίσουν τη θέση τους μέσα στην τράπεζα. Οι σημαδούρες αυτές, μαζί με το σημείο έναρξης του αγώνα και αυτές στα άκρα της τράπεζας, αποτελούν τα σημεία τερματισμού του.

 ΑΡΘΡΟ 3
Τρόπος διεξαγωγής
Η ημερομηνία έλευσης των ομάδων είναι ελεύθερη. Η συνάντηση των ομάδων για τον αγώνα θα γίνει το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της τράπεζας του αγώνα. Όλοι οι αθλητές θα εισέλθουν στο νερό στο κέντρο της τράπεζας και θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι ωσότου δοθεί η έναρξη του αγώνα από τον Αλυτάρχη. Η έναρξη του αγώνα καθορίζεται στις 9:00 και η λήξη στις 14:00. Ο ΓΛΑΥΚΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ώρα έναρξης και τη διάρκεια του αγώνα για έκτακτους λόγους.
Με τη λήξη του αγώνα οι ομάδες θα πρέπει να έχουν φέρει τα αλιεύματά τους σε ένα από τα σημεία τερματισμού. Στα σημεία αυτά που περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 2, θα βρίσκεται από ένα σκάφος της επιτροπής που θα παραλαμβάνει αθλητές και αλιεύματα. Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να σταματήσουν τον αγώνα στην καθορισμένη από τον Αλυτάρχη ώρα και να παραδώσουν τα αλιεύματά τους  στα σκάφη της επιτροπής όπου θα σφραγιστούν. Μετά το τέλος του αγώνα, τα σκάφη της επιτροπής θα μεταφέρουν τους αθλητές στο κέντρο της τράπεζας, ώστε να ετοιμαστούν και να μεταβούν στο χώρο του ζυγίσματος.

   ΑΡΘΡΟ 4
Υλικό
Οι αθλητές μπορούν να έχουν ένα ή περισσότερα ψαροτούφεκα τα οποία όμως πρέπει να οπλίζουν μόνο με την μυϊκή δύναμη. Αυτά μπορούν να είναι αεροβόλα, ελατηρίου ή με λάστιχα. Τα ψαροτούφεκα απαγορεύεται να είναι οπλισμένα έξω από τη θάλασσα. Επίσης μπορούν να φέρουν ανταλλακτικές βέργες, δελφινιέρες, τρίαινες, λάστιχα, πέδιλα, μάσκα, αναπνευστήρα, ζώνη βαρών, βάρη, μαχαίρι, γάντζο, προστατευτική στολή υγρού τύπου και σημαδούρα, η οποία να είναι ευδιάκριτη. Επιτρέπεται η χρήση ψαροκρεμάστρας στη ζώνη από τους αθλητές. Στους αθλητές θα δοθούν από την επιτροπή καρτελάκια με τον αριθμό ομάδας, τα οποία πρέπει να κρεμάσουν σε ευδιάκριτο σημείο στη σημαδούρα τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, και θα τα παραδώσουν μαζί με τα αλιεύματα. Επιτρέπεται το βαθύμετρο χειρός και η πυξίδα και απαγορεύεται η χρήση φορητού GPS.


ΑΡΘΡΟ 5
Γενικοί Κανονισμοί - Ποινές
1)Όταν ο ένας αθλητής καταδύεται, ο άλλος παραμένει στην επιφάνεια και τον παρακολουθεί καθ' όλη τη διάρκεια της κατάδυσης, έτοιμος να επέμβει αν χρειασθεί.
2) Επιτρέπεται να βρίσκονται και οι δύο κάτω από την επιφάνεια, μόνο όταν χρειάζεται και μόνο πάνω από το ίδιο σημείο στο βυθό, και όχι σε οριζόντια απόσταση μεταξύ τους.
3) Μέγιστη απόσταση στην επιφάνεια μεταξύ των δύο ατόμων ζευγαριού ορίζονται τα 10 μέτρα (ΠΟΙΝΗ: Αφαίρεση 1.000 βαθμών).
4) Είναι υποχρεωτικός ο ένας πλωτήρας για κάθε ζευγάρι αθλητών και προαιρετικοί περισσότεροι πλωτήρες. Η σύνδεση του πλωτήρα γίνεται όπου κρίνει ο κάθε αθλητής κάθε στιγμή (στη ζώνη, σε ποντιζόμενο βάρος, στο όπλο κ.λ.π.)                     
5)Απαγορεύεται η τοποθέτηση του οπλισμένου όπλου στον πλωτήρα (ΠΟΙΝΗ: Αφαίρεση 1.000 βαθμών).
6) Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για την τήρηση μέτρων ασφαλείας ανάλογων με την προσπάθεια τους στο νερό.
7) Μέγιστη απόσταση μεταξύ ποντισμένου πλωτήρα και αθλητών είναι τα 10 μέτρα (ΠΟΙΝΗ: Αφαίρεση 1.000 βαθμών).
8) Επιτρέπεται το μαρκάρισμα μεταξύ των ομάδων.
9) Απαγορεύεται η ανταλλαγή αλιευμάτων μεταξύ των ομάδων ή η απόρριψη ή η απόκρυψη αλιευμάτων (ΠΟΙΝΗ: Αποκλεισμός).                                                                     
10) Απαγορεύεται η παράδοση στην επιτροπή αλιευμάτων που δεν ήταν κατά τη σύλληψή τους ελεύθερα ή ήταν νεκρά ή που δεν συνελήφθησαν με εγκεκριμένο εξοπλισμό (ΠΟΙΝΗ: Αποκλεισμός).
11) Μία ομάδα αποκλείεται αμέσως από τον αγώνα και από όλες τις διοργανώσεις του ΓΛΑΥΚΟΥ, εφ' όσον ψάρι ή ψάρια τους: α) Κριθούν από την πλειοψηφία της επιτροπής αγώνα ως αλλοιωμένα, δηλαδή με σαφέστατες ενδείξεις αλλοίωσης όπως: άσπρα ή λίγο ροζ βράγχια, έντονη μυρωδιά αποσύνθεσης, απουσία ορατής αιμάτωσης στο κρέας κ.λπ., ή β) Κριθεί ότι δόλια τους προστέθηκε βάρος όπως με μολύβια, πέτρες, άλλα μικρότερα χτυπημένα ψάρια κ.λπ.
12)Απαγορεύεται οι αθλητές να αλιεύουν εκτός των ορίων της τράπεζας του αγώνα (ΠΟΙΝΗ: Αποκλεισμός).                                                   
13) Απαγορεύεται η χρήση άλλων αλιευτικών εργαλείων εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 4 ή απλής «μαλάγρας» ή χημικών ουσιών ή χόρτων (φλόμος) (ΠΟΙΝΗ: Αποκλεισμός απ’ όλες τις διοργανώσεις του Γλαύκου).
14) Επιτρέπεται το βαθύμετρο χειρός και η πυξίδα και απαγορεύεται η χρήση GPS χειρός (ΠΟΙΝΗ: Αποκλεισμός).
15) Απαγορεύεται ομάδα ή αθλητής να αλιεύει εντός των ορίων της τράπεζας πριν από τον αγώνα από την ανακοίνωσή της και μετά, ή να φέρει ψαροτούφεκα μέσα στο νερό, ή να χρησιμοποιεί κάθε είδους αναπνευστική συσκευή, ή ηλεκτρικά scooter βυθού (ΠΟΙΝΗ: Αποκλεισμός).
16) Απαγορεύεται πριν από τον αγώνα η σήμανση σημείων της τράπεζας με σημαδούρες ή άλλα πλωτά ή βυθιζόμενα μέσα, ώστε να γίνεται ευχερέστερη η άμεση επισήμανσή τους (ΠΟΙΝΗ: Αποκλεισμός).
17) Ομάδα η οποία δεν βρίσκεται στα σημεία τερματισμού, κατά την ώρα λήξης του αγώνα, τιμωρείται με αφαίρεση 1.000 βαθμών. Όποια ομάδα δεν βρίσκεται σε σημείο τερματισμού δέκα (10) λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, ακυρώνεται. Όποια ομάδα εξέλθει από τον αγώνα από διαφορετικό από τα οριζόμενα σημεία τερματισμού (εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας) ακυρώνεται.
18) Μία ομάδα μπορεί να εγκαταλείψει τον αγώνα σε οποιοδήποτε σημείο της τράπεζας και αν βρίσκεται εφόσον το πράξει τουλάχιστον μία ώρα πριν την ώρα λήξης του αγώνα. Εάν απομένει λιγότερο από μία ώρα για τη λήξη μπορεί να εγκαταλείψει μόνο στις σημαδούρες τερματισμού. Εάν εγκαταλείψει σε άλλο σημείο ακυρώνεται.
19) Αθλητής που προσεβλήθη από υποξία απαγορεύεται να συνεχίσει τον αγώνα και έγκυρο είναι μόνο το αποτέλεσμα που είχε επιτύχει η ομάδα έως την επέλευση της υποξίας. Τυχόν αλίευμα που συνελήφθη κατά την προσπάθεια στην οποία επήλθε υποξία είναι άκυρο.  
20) Υβριστική συμπεριφορά ή αντίθετη με το αθλητικό πνεύμα προς τους συναθλητές, τους κριτές, τα μέλη της επιτροπής ή τον Αλυτάρχη επιφέρει αποκλεισμό του αθλητή.
    
   ΑΡΘΡΟ 6
Πιστοποιητικά
Οι αθλητές για να συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να κατέχουν ισχύουσα Άδεια Ερασιτεχνικής Αλιείας, να έχουν προσκομίσει στο διοργανωτή υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζουν ότι το ψαροντούφεκο είναι επικίνδυνο άθλημα και ότι είναι ατομικά υπεύθυνοι για κάθε ατύχημα που ενδεχομένως θα συμβεί κατά τη διεξαγωγή του αγώνα, καθώς και επίσημο αθλητικό δελτίο (Ε.Ο.Υ.Δ.Α.) εν ισχύ.

   ΑΡΘΡΟ 7
Διάρκεια του αγώνα
Ο αγώνας θα έχει διάρκεια έως πέντε (5) ώρες. Μπορεί να διακοπεί για λόγους ανωτέρας βίας ή ασφαλείας από τον Αλυτάρχη και μόνο. Είναι έγκυρος εφόσον έχουν συνολικά συμπληρωθεί τρεις (3) ώρες αγώνα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι αθλητές έχουν το δικαίωμα να αναπαύονται κατά βούληση. Αρμόδιος για την τήρηση της ώρας ενάρξεως και λήξεως των αγώνων είναι ο Αλυτάρχης ο οποίος την αναγγέλλει με ηχητικό σήμα ή αν το κρίνει απαραίτητο και με φωτεινό σήμα (βεγγαλικό). Πριν την έναρξη του αγώνα πρέπει όλοι να συγχρονίσουν τα ρολόγια τους. Μετά τη λήξη του αγώνα οι αθλητές απαγορεύεται να καταδυθούν, παρά μόνο για να πάρουν το ψαροντούφεκό τους από το βυθό, ενώ οι παραβάτες ακυρώνονται.

ΑΡΘΡΟ 8
Μέτρα Ασφαλείας
Οι ιατροί θα βρίσκονται στον αγώνα απαραίτητα σε σκάφος επιτροπής του αγώνα και έχουν ειδικό εξοπλισμό για πρώτες βοήθειες σε θύμα υποξίας ή επικείμενου πνιγμού. Στην αφετηρία θα υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ (ασθενοφόρο) και ιατρός.

    ΑΡΘΡΟ 9
Αλυτάρχης και Επιτροπή
Ο Αλυτάρχης και τα άτομα της επιτροπής, είναι οι υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και της τήρησης των κανονισμών. Είναι οι πρώτοι αρμόδιοι για οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να παρθεί σε όλη την διαδικασία του αγώνα και οι αποφάσεις τους είναι ισχυρές και δεν επιδέχονται μετατροπής ή ενστάσεως. Σε αυτούς και μόνον, δίνουν αναφορά τα σκάφη εποπτείας και ασφαλείας και με αυτούς και μόνο έρχεται σε συνεννόηση το σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

ΑΡΘΡΟ 10
Φωτογράφοι - Δημοσιογράφοι
1) Οι φωτογράφοι και οι δημοσιογράφοι δεν επιτρέπεται να παρενοχλούν τους αθλητές είτε με τον θόρυβο που προκαλεί η εξωλέμβια μηχανή πλησιάζοντάς τους την ώρα του αγώνα. Οι δημοσιογράφοι πλησιάζουν αργά μόνο με τα κουπιά τους πρώτα την ομάδα, όπου αφού ρωτήσουν τους αθλητές, μπορεί να δώσει άδεια προσέγγισης για φωτογράφηση και κινηματογράφηση των αθλητών κ.λ.π.
2) Οι υποβρύχιες λήψεις θα γίνονται μόνο με τη συναίνεση των αθλητών.
3) Οι εκπρόσωποι του τύπου απαγορεύεται να έχουν στα σκάφη τους ψαροτούφεκα ή αναπνευστική συσκευή.
4) Όσοι από τους εκπροσώπους του τύπου παρεμποδίζουν τους αθλητές ή την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων αποβάλλονται με εντολή του Αλυτάρχη.
   
ΑΡΘΡΟ 11
Βαθμολογία Αλιευμάτων - Αλιεύματα
Οι βαθμοί δίνονται κατά τον εξής τρόπο:
1. Ένας (1) βαθμός για κάθε γραμμάριο έγκυρου αλιεύματος.
2. Το ελάχιστο βάρος αλιεύματος είναι τα 300 γραμμάρια.
3. Το μέγιστο βαθμολογούμενο βάρος αλιεύματος είναι τα 7,5 κιλά.
4. Ελάχιστο βάρος ροφού τα 4 κιλά, της σφυρίδας 3 κιλά και της πίγγας, στήρας, σφυριδόβλαχου τα 2 κιλά, της συναγρίδας το 1 κιλό και του γαλαζόφτερου τόνου τα 30 κιλά.
5. Δεν επιτρέπεται να αλιευθούν άλλα είδη εκτός από ψάρια. Δεν επιτρέπεται να αλιευθούν επίσης οι σμέρνες, τα μουγγριά, οι πεσκανδρίτσες, τα γουρουνόψαρα, οι βαλιστές, οι δράκαινες, τα σελάχια, οι σπάθες και τα καρχαριοειδή. Η ποινή για κάθε σύλληψη απαγορευμένου είδους είναι 1000 βαθμοί.
6. Το πριμ κάθε έγκυρου αλιεύματος είναι 300 βαθμοί.
7. Το σύνολο των βαθμών δίνει την τελική βαθμολογία της κάθε ομάδας. Νικήτρια είναι η ομάδα που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομάδων, νικήτρια στην σειρά αναδεικνύεται η ομάδα που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό αλιευμάτων. Εάν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, νικήτρια είναι αυτή που συνέλαβε το μεγαλύτερο ψάρι.
8. Κάθε ομάδα δεν επιτρέπεται να συλλάβει περισσότερα από ένα (1) άτομο του γένους των ροφοειδών (Epinephelus). Η παράβαση επιφέρει την ποινή της ακύρωσης.
9. Επίσης μπορεί να συλλάβει συνολικά μόνο τέσσερα (4) ψάρια (μεικτά) των υπολοίπων ειδών επινέφελων (στήρα, σφυρίδα, πίγγα, σφυριδόβλαχος). Για κάθε ψάρι επιπλέον των τεσσάρων, αφαιρούνται τα δύο μεγαλύτερα αυτών από τα αλιεύματα της ομάδας.
10. Για τα άλλα είδη ψαριών (άσπρα) επιτρέπονται μόνο δέκα (10) άτομα από το κάθε είδος. Σε περίπτωση αλίευσης παραπάνω ψαριών, δε θα καταμετρώνται τα μεγαλύτερα άτομα από το σύνολο του συγκεκριμένου είδους αλιευμάτων.
11. Το πριμ για ψάρια που ανήκουν σε πέντε (5) διαφορετικά είδη και άνω είναι 1500 βαθμοί. Οι σαργοί, ούγενες και κακαρέλοι θεωρούνται σαν διαφορετικό είδος και αντίθετα οι χειλούδες (πιτσιλωτές, μαύρες, πράσινες και μπλέ) θεωρούνται ένα είδος.
12. Το πριμ για συναγρίδες, λίτσες, παλαμίδες, καραγκίδες, φαγκριά, μαγιάτικα, γοφάρια και τονοειδή άνω των δύο (2) κιλών είναι 1000 βαθμοί.
13. Το πριμ για κανένα άκυρο ψάρι είναι 300 βαθμοί. Προϋπόθεση είναι η αλίευση ενός τουλάχιστον έγκυρου ψαριού.
14. Για κάθε αλίευμα που θα ζυγίζει λιγότερο από το μισό του επιτρεπόμενου βάρους θα αντιστοιχεί ποινή 150 βαθμών. Στην περίπτωση του ροφού η ποινή είναι 1000 βαθμοί.
15. ΟΛΑ τα αλιεύματα θα παραδίδονται στην επιτροπή. Μη συμμόρφωση επισύρει αποκλεισμό από τη διοργάνωση.
16. Για τη διάθεση των αλιευμάτων αποφασίζει το Δ.Σ. του Γλαύκου σε συνεννόηση με την αρμόδια Νομαρχία πριν τη διεξαγωγή του αγώνα.

    ΑΡΘΡΟ 12
Επιτροπή Αγώνα και Ενστάσεων
Η Eπιτροπή αυτή σαν σκοπό έχει να κατατάξει τις ομάδες σύμφωνα με την βαθμολογία τους (είναι παρούσα κατά την διάρκεια της ζύγισης και υπεύθυνη) και να κρίνει και να αποφασίσει για τυχόν ενστάσεις.
Η επιτροπή του αγώνα είναι έως επταμελής και την αποτελούν ο Αλυτάρχης και έως έξι μέλη του Δ.Σ. του ΓΛΑΥΚΟΥ.

   ΑΡΘΡΟ 13
Ενστάσεις
Οι ενστάσεις καταθέτονται ΓΡΑΠΤΩΣ στον Αλυτάρχη μέχρι και μισή ώρα πριν την έναρξη του ζυγίσματος, όταν η ένσταση αφορά το αγωνιστικό μέρος, και μία ώρα μετά την λήξη του ζυγίσματος των αλιευμάτων, όταν αυτή αφορά το ζύγισμα και συνοδεύονται με χρηματικό παράβολο € 70,  που επιστρέφεται στην ενιστάμενη ομάδα σε περίπτωση δικαίωσης, αλλιώς καταπίπτει υπέρ του ΓΛΑΥΚΟΥ. Η απόφαση της Επιτροπής Αγώνα επί των ποινών, των ενστάσεων και στη συνέχεια επί των αποτελεσμάτων είναι τελεσίδικη και καμία άλλη προσφυγή δεν μπορεί να γίνει. 

   ΑΡΘΡΟ 14
Ευθύνες
Ο ΓΛΑΥΚΟΣ, ο Αλυτάρχης καθώς και τα μέλη της Επιτροπής ουδεμία ευθύνη έχουν για φθορές που ήθελαν συμβεί στο υλικό των διαγωνιζομένων ή οιασδήποτε φύσεως ατύχημα ήθελε συμβεί στους αθλητές ή τους συμμετέχοντες στους αγώνες, καθώς οι δηλώσαντες συμμετοχή στους αγώνες αναγνωρίζουν και αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους που περικλείει κάθε αθλητική εκδήλωση και ιδιαίτερα αυτές που έχουν σχέση με την υποβρύχια δραστηριότητα. Με την δήλωση συμμετοχής και την καταβολή του παραβόλου οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται τον παρόντα κανονισμό.

    ΑΡΘΡΟ 15
Έπαθλα
Ο ΓΛΑΥΚΟΣ θα απονείμει κύπελλα και μετάλλια στις τρεις πρώτες ομάδες (για κάθε αθλητή), στην ομάδα με το μεγαλύτερο ψάρι και στην ομάδα με τα περισσότερα έγκυρα αλιεύματα (σε περίπτωση ισαριθμίας το κύπελλο θα το πάρει η ομάδα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία). Επίσης θα απονεμηθεί από τον ΠΣΑΥΚ ένα κύπελλο για την καλύτερη ομάδα της κατάταξης που θα αποτελείται από αθλητές μη έχοντες λάβει μέροςσε πανελλήνιο πρωτάθλημα υποβρύχιας αλιείας.   Η τελετή απονομής των επάθλων θα διεξαχθεί αμέσως μετά το ζύγισμα και την έκδοση των αποτελεσμάτων.


                                   Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΛΑΥΚΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε στο e-mail μας κάποια είδηση
ή το άρθρο σας που θέλετε να δημοσιεύσουμε


psarontoufekas4@gmail.com